Zaterdag 25 mei 2024 Afscheidsconcert "Achter de wolken...."
Op 25 mei 2024 heeft het koor onder leiding van dirigent Ardaan Dercksen haar laatste concert gegeven in de Gedachteniskerk te Rhenen, waar ze met ondersteuning van zes projectleden en onder begeleiding van Pauline Vroom hun bezieling voor muziek voor de laatste keer heeft laten horen. 
In deze moeilijke tijd kan muziek troost en hoop bieden. Het repertoire van dit concert bezingt de stemmingen die actueel zijn:
Van dromen over mooie tijden; over regen en zonneschijn; gezegende dagen; de vreugde-scheppende natuur; gezang van vogels en krekels; smeekbeden om steun van boven. 
We bezingen de liefde, de drank, de vrede, de geneugten van het vrije zigeunerleven en dagen uit: Durf te leven!
Onder het publiek waren de voormalig dirigente Ank Takkebos en vele oud-leden.
Zaterdag 17 juni 2023 Rhenus Cantat verleent haar medewerking aan ‘Klassieke Koren zingen’. Het repertoire bestaat uit liederen met het thema ‘Natuur’ van 16e-eeuws tot hedendaags.
Vrijdag 11 december 2022 Vrede op aarde
Onder deze titel hebben wij op 11 december 2022 een klein concert verzorgd in De Vlam te Rhenen. Het repertoire bestond uit liederen rondom de thema’s ‘Kerst’ en ‘Vrede’, in diverse talen, van middeleeuws tot hedendaags. Het koor stond onder leiding van dirigent Ardaan Derkcsen. 
Er was gelegenheid voor het publiek om bij een aantal nummers mee te zingen met het koor, wat enthousiast werd gedaan vanuit een volle zaal. De liederen op het programma werden afgewisseld met een aantal gedichten rondom dezelfde thema’s. Naderhand was er gelegenheid voor koor en publiek elkaar te ontmoeten rondom een hapje en een drankje, waar volop gebruik van werd gemaakt.
Wij kijken als koor terug op een geslaagd concert in een fijne sfeer.
Zondag 17 november 2019 Under the Silver Moon
We maken met U een muzikale reis door de tijd van Tallis tot Tavener. We zingen Engelstalige liederen met als uitzondering het Lucis ante terminum van Thomas Tallis. We zingen over het leven en haar vergankelijkheid. Componisten uit de Renaissance, de Vroege en Late Barok, de Romantiek en de 20ste eeuw hebben wij opgenomen in het repertoire. Religieuze liederen wisselen we af met wereldlijke liederen die verlangen, smart en stemmingen uitdrukken. Kortom, het leven in al haar facetten vieren wij muzikaal door de eeuwen heen.

Zondagmiddagconcert 11 november 2018
'Ik bemin je, mijn leven', zegt mijn lieve leven  mij teder
Zegt mijn lieve leven mij teder 
En met dit enkele zo zoete woord
transformeert ze blij mijn hart
O stem van zoetheid en vreugde
Pak dit [zoete woord] snel op, Amor
Druk het af in mijn borst
Laat mijn ziel ademen door haar
ik bemin je, mijn leven
laat dat mijn leven zijn

aanvang 15:00 u, zaal open 14:30 u
collecte na afloop.

Op zondag 6 mei 2018 gaven we een Klein "Italiaans" Koffieconcert in De Vlam ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de kerk, aansluitend aan de zondagsviering en koffie. 

Aanvang van het concert was 12.00u.

Zaterdag 7 oktober 2017:  45-jarig jubileum
Het koor gaf daarvoor een gratis toegankelijk concert in een goed bezette Gedachteniskerk in Rhenen . Een dertiental Europese liederen werden op melodieuze wijze en meerstemmig ten gehore gebracht. Ongeveer halverwege het optreden was er een instrumentaal intermezzo van pianist Jacobus den Herder en violist Art Nijhuis. 

Na de pauze was er een Open Podium, waarin Rhenense  musici op hun eigen wijze een feestelijke bijdrage leverden aan het jubileum

Er waren optredens te zien en te horen van  Marit Jansen en Lotte Vogelenzang, die een quatre-mains op de piano speelden. Anne Verdoorn en Alma Nederlof lieten beiden mooie klanken op de harp horen.

Voorts zongen Aranka Bonants met de kinderen uit de familie Von Trapp een lied uit de Sound of Music. Tenslotte lieten drie koren, Zinderis (cliënten van Zideris), Oud Bruin en Jong Belegen en de Future Females horen voor welke muziekgenres zij stonden.  Een geslaagde middag, die werd afgesloten met een jubileumspeech van Rhenens cultuurwethouder Simone Veldboer.

18 december 2016: Kerstconcert in de ontmoetingskerk.
Rhenus Cantat uit Rhenen en het Vocaal ensemble Vlechtwerk uit Utrecht gaven een koffieconcert in de Ontmoetingskerk te Rhenen onder leiding van de nieuwe dirigent Guido van Swieten.

Het programma bestond uit Europese liederen, die in de winter en rond de kerst worden gezongen.

Om elf uur werd een kopje koffie geschonken en om half twaalf begon het concert, dit duurde ongeveer een uur.

Leuke onderbreking was het stemmige gedicht van Bertus Haverkort met virtuose begeleiding van Berna op de piano: ' In de stilte van het Licht.'

Zondagmiddag 14 november 2015 "Droom aan de stroom" Ontmoetingskerk Rhenen
Bijzonder was dit keer dat de eigen leden ook de intermezzi voor hun rekening namen. Frans Nijhuis vertolkte een compositie van Arvo Pärt met begeleiding van Ank Takkebos op de piano. Ank zong zelf ook met het Ensemble Mimosa liederen van Mendelssohn. Een gedicht geschreven door Bertus Haverkort "Klank van water" werd voorgedragen door Marianne Nijhuis en begeleid door Berna Haverkort op balafoon.

M.m.v. Ank Takkebos, Frans Nijhuis (viool), Marianne Nijhuis (voordracht gedicht), Berna Haverkort (balafoon) en Bertus Haverkort (schrijver gedicht)

Zondagmiddag 14 december 2014 om 15.30 uur in de Ontmoetingskerk: Kerstconcert
Repertoire:
Een twaalftal kerstliederen uit verschillende tijden en verschillende landen, zoals Duitsland (Bach), Rusland (Rachmaninov), Frankrijk (Berlioz), Engeland.

M.m.v. Ank Takkebos, onze dirigente, die de aria zingt Bereite dich Zion uit het Weihnachtsoratorium van Bach, begeleid door een strijktrio en Riet Vissers orgel/piano. Het strijktrio speelt daarna een deel uit het Christmas Concerto van Corelli.

17 mei Voorjaarsconcert "Van de avond, de nacht en de liefde..." Ontmoetingskerk Rhenen
Repertoire: 
Wereldliederen uit Indonesie, Duitsland, Ierland, Amerika, Mexico, Argentinië, Catalonië
Nachtsfeerliederen zoals Waldesnacht (Johannes Brahms), When The Evening's Twilight (John L. Hatton), Abendfriede (Josef Rheinberger), Come Where My Love (Stephen C. Forster), Stemning (Wilhelm Peterson-Berger), The Long Day Closes (Arthur Sullivan)
M.m.v. Mirjam Daalmans (cello), Marianne Nijhuis (2 gedichten)
9 maart 2013 Voorjaarsconcert Hal Gedachteniskerk Rhenen
Repertoire: 
Volksliedjes in het engels, duits, noors, zweeds, siciliaans en spaans
M.m.v. Houtensemble Ons Genoegen, Tanne Harder (harp) en Maaike van Saane (dwarsfluit)
25 april 2012 Jubileumconcert "Robijnen Klanken" Ontmoetingskerk Rhenen
Repertoire: 
Gouwe Ouwe, 6 Forelle variaties, Russisch regligieus en Russisch Folklore
M.m.v. Diony de Wit, mezzosopraan en Jan van Laar, piano/orgel, Art Nijhuis, viool en Jacobus den Herder, piano
9 april 2011 Klein concert "De Wereld Rond" Gemeentehuis Rhenen
Repertoire: 
Il Grillo (Josquin Dascanio), Abschied vom Walde (F. Mendelssohn) , O Danny boy (F.E. Weatherley), Katoesjka, Amazing Grace (John Newton)
M.m.v. cello-ensemble van leerlingen van Mirjam Daalmans en mezzo-sopraan Diony de Wit
21 maart 2010 "Songs on Sunday" Ontmoetingskerk Rhenen
Repertoire: 
Thou knowest, Lord, the secrets of my heart (Purcell), God be in my head (Rutter), Music all powerfull (Walmisley) en My love dwelt in a Northen land (Elgar), Schotse en Ierse Folksongs o.a. het The Campbells are coming, Skye boat song.
M.m.v. Quartetto Amicale van Jan van de Putte, Harold Slump, Rhenense doedelzakspeler van Pegasus Pipes en Drums

12 september 2009 Open Monumentendag Rhenen
Repertoire o.a. Thou knowest Lord (Purcell) en Ige Herouvimy (Bortniansky)
Tijdens rondleidingen door gidsen van het Cuneragilde langs de grafzerken in de Cunerakerk


21 september 2009 Korenavond Openingsweek Ontmoetingskerk
Repertoire o.a. het Russische Ige Herouvimy.
M.m.v. Cantorij van de Ontmoetingskerk, COV Euphonia en Christelijk koor Eben Haëzer en Rhenus Cantat.


14 december 2008 Kerstconcert Gedachteniskerk Rhenen
Repertoire:
liederen in het Spaans, Italiaans, Engels en Russisch, o.a. Dadme Albricias, Inno per Natale, Nativity Carol en Bogoroditse Devo.
M.m.v. het Rhenense dwarsfluitensemble Donna & Dwars onder leiding van Iris van de Wardt


27 april 2007 Jubileumconcert 35 jaar Gedachteniskerk Rhenen
Repertoire:
Wer nur den lieben Gott lässt walten (Felix Mendelsohn – Bartholdi, andere Die Forelle van Schubert in drie variaties, Which is the properest day to drink
M.m.v. Quartetto Amicale van Jan van der Putten en sopraan Ali Hendrikse


21 maart 2006 Voorjaarsconcert: Lente, liefde en zo... Gedachteniskerk Rhenen
Repertoire o.a. Brahms, Elgar, Bortniansky, Rameau en Torelli
De lente en de liefde werden in allerlei talen bezongen: Duits, Engels, Russisch, Frans en Italiaans
M.m.v. cello-ensemble onder leiding van Mirjam Daalmans en Lisanne Houben, piano